سامانه یکپارچه امور مالی Financial System

دریافت خودکار اطلاعات توسط عملیات مالی و انتقال آن، به‌روزرسانی سوابق مالی، جلوگیری از داشتن پرونده‌ها و سوابق جداگانه برای هر فعالیت، از نیازهای قطعی هر سازمان در امور مالی مربوطه می باشد.

سامانه اموال و دارایی‌ها
سامانه حسابداری بازرگانی
سامانه دریافت و پرداخت (خزانه‌داری)
سامانه حسابداری مالی
سامانه حسابداری مالی
با قابلیت تعریف کدینگ حساب‌های دولتی و شرکتی کاربری، گونه‌های مختلف سیستم مالی امکان پذیر شده است. در یک زیرسیستم امکان راه اندازی سیستم‌های حسابداری جاری-هزینه‌ای دولتی، سیستم حسابداری طرح تملک دولتی و حسابداری شرکتی به صورت همزمان مقدور خواهد بود.
ایجاد کدینگ حساب‌های دفتری و تفصیلی
ایجاد کدینگ حسابداری شرکتی و دولتی
پشتیبانی از روش‌های نقدی، نقدی تعدیل شده،دریافت/پرداخت، باباجانی، حسابداری تعهدی و...
کنترل ماهیت حساب‌ها اعم از حساب‌های شناور و غیر شناور
ایجاد چرخه تاییدکنندگان به دلخواه برای انواع اسناد حسابداری
مغایرت گیری خودکار از کلیه حساب‌ها
صدور اسناد سود و زیان، افتتاحیه و اختتامیه به صورت خودکار
صدور سند حسابداری ارزی با احتساب نرخ آنی ارز یا سند تسعیر ارز
انواع گزارشات نظیر مرور حساب‌ها، تحلیل حساب‌ها، ارزی، تفریغ بودجه و...
و...
سامانه حسابداری بازرگانی
با استفاده از شابلون حسابداری پویا (chart o account) می‌توان فعالیت‌های انجام شده را در زیر سیستم‌های مربوطه در حسابداری مدل نمود به نحوی که بتوان به صورت ریز یا سرجمع ارتباط حساب‌های دفتری را با هر یک از فعالیت‌ها برقرار نمود.
امکان ارتباط حساب‌های دفتری با آرتیکل‌های سیستمی خرید، فروش و انبار
امکان اتصال انواع تفصیلی‌های مالی با فعالیت‌های سیستم‌های بازرگانی جهت صدور اسناد مالی
سامانه اموال و دارایی‌های ثابت
با تعریف طبقه بندی اموال و دارایی‌های ثابت امکان ثبت اطلاعات انواع اموال و دارایی‌های سازمان اعم از منقول و غیر‌منقول فراهم شده است. این سامانه قادر خواهد بود دارایی‌های پرسنل را بنا بر انواع روش‌های محاسبه استهلاک و بر اساس مدت زمان یا دوره زمانی دلخواه، استهلاک اموال و دارایی‌ها را به صورت گروهی و یا تکی محاسبه نموده و برای تغییرات آنها سند حسابداری خودکار صادر نماید.
ثبت اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت
محاسبه انواع روش‌های استهلاک مربوط به هر یک از اموال و دارایی‌ها
ثبت خودکار تغییرات در اموال و دارایی‌ها
محاسبه خودکار قیمت تمام شده بر اساس ارزش تعمیرات اساسی و بیمه مربوطه
محاسبه خودکار عملیات پایان دوره اموال و دارایی‌های ثابت
قابلیت خروج اموال به روش‌های فروش، اسقاط، اهدایی، مفقودی، امانی و...
و...
سامانه دریافت و پرداخت (خزانه‌داری)
در این سامانه امکان ثبت صندوق‌دار برای دریافت و پرداخت وجوهات نقدی، ثبت تنخواه‌دار برای دریافت یا پرداخت تنخواه‌های واحد‌های سازمانی و ثبت خزانه‌دار برای دریافت و پرداخت وجوهات غیر نقدی و ارز وجود دارد. قابلیت صدور چک و تنظیم چاپ چک به صورت سیستمی از دیگر ویژگی‌های آن می‌باشد.
ایجاد درخواست دریافت و پرداخت به صورت مکانیزه از کلیه واحدهای سازمانی
ثبت درخواست دریافت/پرداخت برای انواع وجوه نقد، چک، سفته،ضمانت نامه بانکی، تنخواه
تفکیک چرخه کار هر یک از روش‌های دریافت و پرداخت اعم از نقدی، غیر نقدی، ارزی و تنخواه
تعریف بانک‌ها، حساب‌های بانکی و ثبت دسته چک
تعیین چرخه تایید صدور چک برای کلیه چک‌ها، دسته چک‌ها، مراکز خزانه‌داری و...
مغایرت‌گیری صورت حساب‌های بانکی با ردیف‌های دریافت و پرداخت
ایجاد الگوی انواع سند مالی جهت خودکارسازی ایجاد سند حسابداری از اسناد دریافت/پرداخت
امکان ثبت انواع گردش‌های دریافت و پرداخت مرتبط با انواع اوراق بهادار
و...